I.I Crisan Eugen Stefan - NR. NOTIFICARE  0004260


Noua politica GDPR - click aici


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) Intreprinderea.I Crisan Eugen Stefan  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:folosirea datelor pentru expedierea produselor, achizitionate de catre clientii inregistrati pe site, in acest scop.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a putea trimite produsele cumparate, catre dvs. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: administratorul site-ului- Crisan Eugen Stefan.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de www.bufnitele.ro? In acest scop, puteti sa va inregistrati la newsletter-ul site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@bufnitele.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).CAPITOLUL IV
  Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal

    Informarea persoanei vizate

   Art. 12. - (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului in care această persoană posedă deja informaţiile respective:
   a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinand seama de specificul prelucrării.
   (2) in cazul in care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, in momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tarziu pană in momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului in care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
   a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinand seama de specificul prelucrării.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci cand prelucrarea datelor se efectuează exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
   (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori in orice alte situaţii in care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi in situaţiile in care inregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.